UZP Nr 273/2019

Uchwała nr 273/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (VI)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


1. Upoważnia się Panią Dorotę Krystynę Kolenda – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz podpisania z Instytucją Pośredniczącą, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku umowy wynikającej z przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (VI)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2014-2020.

2. W zakresie rozliczania merytorycznego i finansowego projektu, a także do podejmowania wszelkich innych czynności związanych z jego realizacją, w tym do składania w ramach umowy o której mowa w pkt. 1 zawartej z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku kolejnych zaktualizowanych wniosków o dofinansowanie projektu p. n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (VI)” upoważnia się Panią Dorotę Krystynę Kolenda – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. W razie jej nieobecności do czynności powyższych upoważnia się Pana Piotra Matusiaka – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-12-2019

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2019 11:41

Data modyfikacji informacji: 31-12-2019 11:41