UZP Nr 249/2019

UCHWAŁA  Nr 249/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii  o pozbawieniu kategorii drogi gminnej drogi nr 105097B położonej na terenie Supraśla


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zarząd Powiatu Białostockiego opiniuje pozytywnie pozbawienie kategorii drogi gminnej drogi nr 105097B położonej na terenie Supraśla, celem wyłączenia jej z użytkowania.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                        
                                                                  

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
                                                            
                                                                                                                       

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 05-11-2019 12:24

Data modyfikacji informacji: 05-11-2019 12:24