UZP Nr 210/2019

UCHWAŁA NR 210/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019


Na   podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 12 Uchwały Nr IV/31/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę  51 522 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 149 934 161,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 132 413 858,59 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 17 520 303,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem 154 629 603,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 112 514 070,59 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 42 115 533,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-08-2019

Data udostępnienia w BIP: 28-08-2019 13:39

Data modyfikacji informacji: 28-08-2019 13:39