UZP Nr 166/2019

UCHWAŁA NR 166/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019


Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 12 Uchwały Nr IV/31/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019 oraz § 6 Uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Bialostockiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę  76 581 zł,

2.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23 250 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 169 313 zł,

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115 982 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 142 490 167 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 131 173 264 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 11 316 903 zł,

2. Plan wydatków ogółem 145 021 192 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 111 474 386 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 33 546 806 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 28-06-2019 13:14

Data modyfikacji informacji: 28-06-2019 13:14