UZP Nr 160/2019

UCHWAŁA NR 160/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019


Na   podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 12 Uchwały Nr IV/31/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019 oraz § 6 Uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Bialostockiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 476 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 676 zł,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 200 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 140 824 136 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 131 119 933 zł,

- dochody majątkowe w wysokości  9 704 203 zł,

2. Plan wydatków ogółem 143 355 161 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 111 421 055 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 31 934 106 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 06-06-2019 10:23

Data modyfikacji informacji: 06-06-2019 10:23