UZP Nr 110/2019

UCHWAŁA NR 110 /2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019


Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534), § 12 Uchwały Nr IV/31/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 645 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 137 906 941 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 131 268 647 zł,

- dochody majątkowe w wysokości  6 638 294 zł,

2. Plan wydatków ogółem 138 286 209 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 111 946 910 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 26 339 299 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-04-2019

Data udostępnienia w BIP: 29-04-2019 12:28

Data modyfikacji informacji: 29-04-2019 12:28