UZP Nr 92/2019

UCHWAŁA NR 92/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2018 rok


Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego  uchwala, co następuje:

§ 1


1.W załączniku do uchwały przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego.

2.Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2


 Informację przekazuje się:

1.Radzie Powiatu Białostockiego,

2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 28-03-2019 13:22

Data modyfikacji informacji: 28-03-2019 13:22