UZP Nr 63/2019

UCHWAŁA NR  63/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019


Na   podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500)  oraz § 12 Uchwały Nr IV/31/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019 Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 843 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 136 401 813 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 129 763 519 zł,

- dochody majątkowe w wysokości  6 638 294 zł,

2. Plan wydatków ogółem 135 477 840 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 110 405 260 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 072 580 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-02-2019

Data udostępnienia w BIP: 25-02-2019 15:35

Data modyfikacji informacji: 25-02-2019 15:35