UZP Nr 399/2020

Uchwała nr 399/2020   
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (VI)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


1.Upoważnia się Pana Piotra Matusiak – p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do podpisania z Instytucją Pośredniczącą, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku aneksu do umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (VI)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2014-2020.

2. W zakresie rozliczania merytorycznego i finansowego projektu, a także do podejmowania wszelkich innych czynności związanych z jego realizacją, w tym do składania w ramach umowy o której mowa w pkt. 1 zawartej z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku kolejnych zaktualizowanych wniosków o dofinansowanie projektu p. n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (VI)” upoważnia się Pana Piotra Matusiak – p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-06-2020

Data udostępnienia w BIP: 09-06-2020 10:39

Data modyfikacji informacji: 09-06-2020 10:39