UZP Nr 361/2020

UCHWAŁA NR 361/2020  
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Białostockiego przez okres 3 lat


Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) w związku z art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do bankowej obsługi budżetu Powiatu Białostockiego przez okres 3 lat, tj. od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2023 roku, wybiera się bank wyłoniony na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, którym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6.

§ 2. Szczegółowe zasady wykonywania obsługi bankowej określi umowa zawarta przez Zarząd Powiatu Białostockiego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok.

§ 3. Do podpisania umowy, o której mowa w § 2 upoważnia się:

1) Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego.

2) Pana Romana Czepe – Wicestarostę Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2020

Data udostępnienia w BIP: 28-04-2020 13:28

Data modyfikacji informacji: 28-04-2020 13:28