UZP Nr 351/2020

UCHWAŁA NR 351/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020


Na   podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568), § 11 Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 141 430,40 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 751,60 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 163 888 700,28 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 142 777 361,28 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 21 111 339,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem 183 103 779,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123 635 509,28 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 59 468 270,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-04-2020

Data udostępnienia w BIP: 21-04-2020 12:37

Data modyfikacji informacji: 21-04-2020 12:37