UZP Nr 341/2020

UCHWAŁA Nr 341/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2019 rok


Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1 W załączniku do uchwały przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.  Informację przekazuje się:

1. Radzie Powiatu Białostockiego,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-03-2020

Data udostępnienia w BIP: 01-04-2020 13:03

Data modyfikacji informacji: 01-04-2020 13:03