UZP Nr 302/2020

UCHWAŁA NR 302/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020


Na   podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649), § 11 Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 25 567 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 1,

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78 675 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 149 976 810 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 138 647 987 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 11 328 823 zł,

2. Plan wydatków ogółem 165 489 663 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 120 640 968 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 44 848 695 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-01-2020

Data udostępnienia w BIP: 03-02-2020 12:03

Data modyfikacji informacji: 03-02-2020 12:03