UZP 533/2020

Uchwała Nr 533/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Postanawia się zaopiniować pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu, Jan Gradkowski - Członek Zarządu, Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-12-2020

Data udostępnienia w BIP: 09-12-2020 09:26

Data modyfikacji informacji: 09-12-2020 09:26