UZP 530/2020

UCHWAŁA NR 530/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020


Na   podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), ), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478, poz. 1639), § 11 Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 240,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 294 681,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 173 706 292,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 151 926 914,91 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 21 779 377,93 zł,

2. Plan wydatków ogółem 196 452 650,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133 547 924,91 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 62 904 725,95 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek ZarząduMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Gradkowski - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-12-2020

Data udostępnienia w BIP: 09-12-2020 09:25

Data modyfikacji informacji: 09-12-2020 09:25