UZP516/2020

Uchwała Nr  516/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia
19 listopada 2020 roku

w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków w przyjętym projekcie uchwały budżetowej  Powiatu Białostockiego na 2021 rok


Na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późń.zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1


Przekazuje się kierownikom jednostek budżetowych w formie załączników wymienionych w § 2, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych  w uchwale nr 512 /2020 Zarządu Powiatu  Białostockiego  z  dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.

§2


Informacje, o których mowa w § 1, zawarte są w załącznikach:

1)Nr 1, Nr 2    Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,

2)Nr 3, Nr 4    Starostwo Powiatowe w Białymstoku

3)Nr 5, Nr 6    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

4)Nr 7, Nr 8    I Liceum Ogólnokształcące w Łapach

5)Nr 9, Nr 10    Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach

6)Nr 11, Nr 12    Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej

7)Nr 13,    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach

8)Nr 14, Nr 15    Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

9)Nr 16, Nr 17    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

10)Nr 18, Nr 19    Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem

11)Nr 20, Nr 21    Dom Dziecka w Supraślu

12)Nr 22, Nr 23    Dom Pomocy Społecznej „Trzy dęby” w Choroszczy

13)Nr 24, Nr 25    Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

14)Nr 26, Nr 27    Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach

15)Nr 28, Nr 29    Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

16)Nr 30, Nr 31    Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

17)Nr 32, Nr 33    Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach

18)Nr 34, Nr 35    Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu, Jan Gradkowski - Członek Zarządu, Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-11-2020

Data udostępnienia w BIP: 20-11-2020 12:47

Data modyfikacji informacji: 20-11-2020 12:47