UZP Nr 478/2020

UCHWAŁA NR 478/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 6 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020


Na   podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478, poz. 1639), § 11 Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 955,36 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 168 616,76 zł,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153 661,40 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 167 702 486,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 148 085 303,65 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 19 617 183,33 zł,

2. Plan wydatków ogółem 189 595 540,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 129 335 813,65 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 60 259 727,09 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-10-2020

Data udostępnienia w BIP: 08-10-2020 10:01

Data modyfikacji informacji: 08-10-2020 10:01