UZP Nr 419/2020

UCHWAŁA  Nr 419/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Gródek


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 t.j.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 t.j.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zarząd Powiatu Białostockiego opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych, drogi położone na terenie gminy Gródek, zgodnie z załącznikiem do uchwały, które stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                        
                                                                  
        

                                                   
Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
                                                          


                                                            


Załącznik do Uchwały Nr 419/2020
                                                                                                                     Zarządu Powiatu Białostockiego
                                                                                                         z dnia 13 lipca 2020 r.

Drogi z terenu gminy Gródek, do zaliczenia do kategorii dróg gminnych:


1.Droga od drogi powiatowej nr 1433B do drogi powiatowej nr 1437B – dz. o nr geod. 571/6 obręb 12 Kołodno, nr 2 obręb 28 Sofipol, nr 4 obręb 35 Załuki, gm. Gródek
2.Droga w miejscowości Downiewo od DK65 – dz. o nr geod. 87 obręb 5 Downiewo, gm. Gródek
3.Droga w miejscowości Przechody od DK65 – dz. o nr geod. 150  obręb 24 Przechody, gm. Gródek
4.Droga w miejscowości Przechody – dz. o nr geod. 140  obręb 24 Przechody, gm. Gródek
5.Droga w miejscowości Załuki – dz. o nr geod. 264 obręb 35 Załuki, gm. Gródek
6.Droga w miejscowości Załuki – dz. o nr geod. 238 obręb 35 Załuki, gm. Gródek
7.Droga w miejscowości Załuki – dz. o nr geod. 221 obręb 35 Załuki, gm. Gródek

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-07-2020

Data udostępnienia w BIP: 14-07-2020 13:08

Data modyfikacji informacji: 14-07-2020 13:08