UZP 1169/2022

UCHWAŁA Nr 1169/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zdalnego trybu obradowania Zarządu Powiatu Białostockiego


Na podstawie art. 15zzx ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r., poz. 2095 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 5 stycznia 2023r. odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-12-2022

Data udostępnienia w BIP: 04-01-2023 09:42

Data modyfikacji informacji: 04-01-2023 09:42