UZP 1164/2022

UCHWAŁA Nr 1164/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 22 grudnia 2022 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 1157/2022 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563) i §4 uchwały nr XXII/187/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 stycznia 2020 r. Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


§ 1 Uchwały Nr 1157/2022 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej otrzymuje brzmienie:

„Wyznacza się Jana Bolesława Perkowskiego - Starostę Powiatu Białostockiego jako przedstawiciela Powiatu Białostockiego w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w rozumieniu §10 ust. 2 Statutu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.”

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2022

Data udostępnienia w BIP: 23-12-2022 09:30

Data modyfikacji informacji: 23-12-2022 09:30