UZP 1056/2022

UCHWAŁA Nr 1056/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce do zaciągania zobowiązań


Na podstawie § 11 pkt 5 uchwały Nr LII/365/2021 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2022, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce – Annę Giesko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza bieżący rok budżetowy, tj. zawarcia umów na zakup i dostawę:

1) oleju opałowego lekkiego,

2) mleka i produktów mleczarskich,

3) artykułów spożywczych sypkich, koncentratów, przypraw i przetworów,

4) mięsa świeżego, wędlin i drobiu,

5) artykułów piekarskich,

6) ryb,

7) mrożonych artykułów spożywczych,

od 01.12.2022 r. do 30.11.2023 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-08-2022

Data udostępnienia w BIP: 30-08-2022 12:06

Data modyfikacji informacji: 30-08-2022 12:06