UZP 985/2022

UCHWAŁA Nr 985/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do sieci dróg publicznych położonej na działkach nr geod. nr geod. 169/1, 171/1, 172/1, 173/1, 174/5, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 160/1, 185/1, 184/1, 186/1, 187/1, 190/8, 190/10, 195/4, 198/10, 198/12, 199/8, 199/10, 202/3, 218/11, 218/13, 1207/1, w obrębie geodezyjnym Baciuty, gmina Turośń Kościelna.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 t.j.) oraz art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 t.j.), Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zarząd Powiatu Białostockiego pozytywnie opiniuje zaliczenie do kategorii dróg gminnych, drogi położonej na działkach nr geod. 169/1, 171/1, 172/1, 173/1, 174/5, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 160/1, 185/1, 184/1, 186/1, 187/1, 190/8, 190/10, 195/4, 198/10, 198/12, 199/8, 199/10, 202/3, 218/11, 218/13, 1207/1, w obrębie geodezyjnym Baciuty, gmina Turośń Kościelna, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu


 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 985/2022 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do sieci dróg publicznych położonej na działkach nr geod. nr geod. 169/1, 171/1, 172/1, 173/1, 174/5, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 160/1, 185/1, 184/1, 186/1, 187/1, 190/8, 190/10, 195/4, 198/10, 198/12, 199/8, 199/10, 202/3, 218/11, 218/13, 1207/1, w obrębie geodezyjnym Baciuty, gmina Turośń Kościelna.


Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.) Wójt Gminy Turośń Kościelna, wystąpił o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi przebiegającej na działkach o nr geod. 169/1, 171/1, 172/1, 173/1, 174/5, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 160/1, 185/1, 184/1, 186/1, 187/1, 190/8, 190/10, 195/4, 198/10, 198/12, 199/8, 199/10, 202/3, 218/11, 218/13, 1207/1, w obrębie geod. Baciuty, gmina Turośń Kościelna.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zaliczenie drogi do kategorii drogi publicznej nie może być dokonane później, niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od stycznia roku następnego.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 24-05-2022 12:19

Data modyfikacji informacji: 24-05-2022 12:19