UZP 936/2022

UCHWAŁA Nr 936/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu Białostockiego przed organami administracji publicznej


Na podstawie art. 21 ust. 1a i art.39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.), § 6 Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały nr XL/349/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006r. w sprawie Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Upoważnia się Pana Marka Jędrzejewskiego, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do:

1)Reprezentowania Zarządu Powiatu Białostockiego, jako zarządcy dróg powiatowych, przed organami administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji Ministra Cyfryzacji zwalniającej zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego

2)Do udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-03-2022

Data udostępnienia w BIP: 05-04-2022 14:25

Data modyfikacji informacji: 05-04-2022 14:25