UZP 924/2022

UCHWAŁA NR 924/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022


Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) § 11 Uchwały Nr LII/365/2021 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2022, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na tym, że:

1. W uchwale Nr 905/2022 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022 w Załączniku nr 1 uchyla się:

1) Zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80115:

a) § 4110 – 622,00 zł

b) § 4790 – 19 316,57 zł

2) Zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80120:

a) § 4110 – 972,28 zł

b) § 4120 – 139,30 zł

c) § 4790 – 5 685,85 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 180 042 615,77 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 146 658 618,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 33 383 997,77 zł,

2. Plan wydatków ogółem 220 581 844,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 132 931 871,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 87 649 973,84 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-03-2022

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2022 10:06

Data modyfikacji informacji: 23-03-2022 10:06