Posiedzenie Nr 217 z dnia 3.08.2006 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 217 z dnia 3 sierpnia 2006r.

Postanowienie Nr 1958/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. dotyczy pozytywnego zaopiniowania wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr 1959/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

Uchwała Nr 1960/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach sprzętu radiokomunikacyjnego.

Uchwała Nr 1961/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Tomasz Budnik

Data udostępnienia w BIP: 04-08-2006 10:52

Data modyfikacji informacji: 26-09-2006 13:00