Posiedzenie Nr 199 z dnia 26.04.2006 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 199 z dnia 26 kwietnia 2006r.

Uchwała Nr 1904/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywane szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1905/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 1906/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2006 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.

Uchwała Nr 1907/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1908/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Tomasz Budnik

Data udostępnienia w BIP: 05-05-2006 14:13

Data modyfikacji informacji: 26-09-2006 10:26