Posiedzenie Nr 213 z dnia 06.07.2006 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 213 z dnia 6 lipca 2006r.

Uchwała Nr 1935/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Pogwarancyjnego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Hołówki Duże-Czaczki Wielkie” realizowanej w ramach programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uchwała Nr 1936/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie powierzenia jednostce organizacyjnej obowiązków Zamawiającego.

Uchwała Nr 1937/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1938/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Tomasz Budnik

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2006 13:39

Data modyfikacji informacji: 26-09-2006 12:47