Posiedzenie Nr 222 z dnia 07.09.2006 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 222 z dnia 7 września 2006r.

Uchwała Nr 1998/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 września 2006 roku w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy partnerstwa dotyczącej realizacji projektu pt. „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet  I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, w okresie od 01.03.2006r. do 31.03.2008r.

Uchwała Nr 1999/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Tykocin”

Uchwała Nr 2000/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Tomasz Budnik

Data udostępnienia w BIP: 08-09-2006 14:52

Data modyfikacji informacji: 26-09-2006 13:06