Posiedzenie Nr 190 z dnia 09.03.2006 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 190 z dnia 9 marca 2006r.

Uchwała Nr 1874/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1875/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej i dociepleń strychu wraz z wymianą termozaworów w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach”.

Uchwała Nr 1876/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Suraż”.

Uchwała Nr 1877/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uchwała Nr 1878/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do rozliczania merytorycznego i finansowego projektu „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem” oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z jego realizacją.

Uchwała Nr 1879/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Tomasz Budnik

Data udostępnienia w BIP: 20-03-2006 08:26

Data modyfikacji informacji: 26-09-2006 10:12