Posiedzenie Nr 191 z dnia 16.03.2006 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 191 z dnia 16 marca 2006r.

Uchwała Nr 1880/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1881/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1882/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1883/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1884/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1885/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1886/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1887/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 1864/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2006/2007 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwały od Nr 1888/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego do Nr 1890/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe ( bonifikaty udzielone 3 osobom fizycznym ).

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Tomasz Budnik

Data udostępnienia w BIP: 21-03-2006 14:26

Data modyfikacji informacji: 26-09-2006 10:17