Posiedzenie Nr 236 z dnia 22.11.2006 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 236 z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 2052/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zatwierdzenia listy stypendystow na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

Uchwała Nr 2053/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. 

Uchwała Nr 2054/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie upowaznienia do podpisania Porozumienia między Liderem a Partnerami projektu pt. “Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” w ramach Priorytetu I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej – Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, schemat b) Rozwój ofert usług instytucji rynku pracy – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w sprawie wspólnego wyboru wykonawców do jego realizacji.

Uchwała Nr 2055/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjetym projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 05-12-2006 08:39

Data modyfikacji informacji: 07-02-2007 15:54