Posiedzenie Nr 226 z dnia 28.09.2006 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 226 z dnia 28 września 2006r.

Uchwały : Nr 2002/2006, Nr 2003/2006 i Nr 2004/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 2005/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Pani Halinie Mazurkiewicz, wicedyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

Uchwała Nr 2006/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątkowe i osobowe na lata 2007 – 2009.

Uchwała Nr 2007/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

Uchwała Nr 2008/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego .

Uchwała Nr 2009/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 06-10-2006 12:52

Data modyfikacji informacji: 07-02-2007 16:03