Posiedzenie Nr 231 z dnia 26.10.2006 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 231 z dnia  26 października 2006r.

Uchwała Nr 2022/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących sie w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 2023/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2024/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia ilości i wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 2025/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia ilości i wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2026/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2027/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2028/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2029/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2030/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 2031/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przekazania prowadzenia domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej “Spokojna Przystań” w Garbarach Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 06-11-2006 13:13

Data modyfikacji informacji: 07-02-2007 16:01