Posiedzenie Nr 2 z dnia 07.12.2006 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 2 z dnia 7 grudnia 2006r.

Uchwała Nr 3/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień dotyczących umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz wysokości wydatków na ich utrzymanie.

Uchwały Nr : od 4/06 do 9/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006 roku - zmieniające uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 10/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny.

Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali.

Decyzja Nr 12/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Uchwała Nr 13/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 15-12-2006 10:00

Data modyfikacji informacji: 07-02-2007 16:06