Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

STRUKTURA  WYDZIAŁU, ZADANIA  I  PRACOWNICY

PO Dyrektor Wydziału: Agnieszka Polińska - Żukowska
Sprawy z zakresu edukacji publicznej

III piętro, pokój  302,  tel. 85 740-39-87

Sprawy z zakresu edukacji
III piętro, pokój 302, tel. 85 740-39-68

Realizacja projektów
III piętro, pokój 302, tel. 85 740-39-68

Sprawy obywatelskie
III piętro, pokój 301,  tel.  85 740-39-68

Biuro Rzeczy Znalezionych

III piętro, pokój 301,  tel.  85 740-39-81

Sprawy z zakresu ochrony i promocji zdrowia
III piętro, pokój  301,  tel. 85 740-39-81

Biuro Projektu "Bony na Szkolenia"

III piętro, pokój 301, tel. 85 740-39-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Sprawy z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
II p., pokój  201,  tel. 85 740-39-67

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego należy, m.in. prowadzenie spraw z zakresu:

- edukacji publicznej,
- ochrony i promocji zdrowia,
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- spraw wojskowych i obrony cywilnej,
- bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- Biuro Rzeczy znalezionych,
- spraw obywatelskich, w tym m.in.:
          - prowadzenie zadań związanych z nieodpłatną pomoca prawną oraz edukacją prawną,
          - wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
          - poświadczenie pisemnego składania woli osoby nie mogącej czytać,
          - realizacja zadań dotyczących kombatantów i osób represjonowanych,
          - realizacja zadań dotyczących mniejszości narodowych i repatriantów
          - realizacja świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego

- współpraca z urzędami pracy, w tym powoływanie powiatowej rady rynku pracy

Szczegółowy  wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  Spraw  Społecznych i Zarządzania Kryzysowego określa  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Białymstoku.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Maria Marciszewska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Maria Marciszewska - Dyrektor Wydziału

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-10-2017

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 01-07-2021 11:38