RP.0003.95.2023 odpowiedź

Białystok, 2023.06.01


RP .0003.95.202

                                                                                                                                                             Pan Mariusz Gołaszewski
                                                                                                                                                             Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18.05.2023 r. (data wpływu) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że stan techniczny chodnika gruntowego, położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2345B ul. Warszawska w m. Łapy - Łapy Osse jest na bieżąco monitorowany, a służby liniowe Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku robią wszystko by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. Zawiadamiam, iż w miesiącach luty i marzec
b. r. wykonawca robót firma INTERCORSp. z o. o. został wezwany do naprawy przedmiotowego chodnika w ciągu w/w drogi powiatowej, zgodnie z treścią postanowień zawartych w Porozumieniu z dnia 27.08.2021 r. w ramach wykonywanego Kontraktu p.n.: ,,Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: ,,Prace na linii E75 na odcinku Czyżew -Białystok", zawartego pomiędzy INTERCOR
Sp. z o. o., a Powiatem Białostockim - Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku. Z informacji uzyskanej od przedstawiciela w/w wykonawcy wynika, iż chodnik zostanie ponownie wyrównany w dniu 01.06.2023 r.

 

Podpisał
Jan Bolesław Perkowski
Starosta Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-06-2023

Data udostępnienia w BIP: 02-06-2023 14:54

Data modyfikacji informacji: 02-06-2023 15:23