UCHWAŁA Nr XXX/219/2020 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXX/219/2020
RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 16 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku   

 
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XX/169/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXVII/202/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisał:
Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-07-2020

Data udostępnienia w BIP: 20-07-2020 12:05

Data modyfikacji informacji: 20-07-2020 12:05