UCHWAŁA NR XXXIX/271/2017 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 30 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIX/271/2017

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanego przebiegu dróg krajowych

 

 

   Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r. poz. 1084), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się stanowisko dotyczące planowanego przebiegu drogi krajowej Nr 19, na odcinku od węzła Choroszcz do granicy Państwa w Kuźnicy, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                       Podpisał:

                                                                                  Zenon Żukowski

                                                                                          Przewodniczący Rady

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Komisji

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-03-2017

Data udostępnienia w BIP: 05-04-2017 09:14

Data modyfikacji informacji: 05-04-2017 09:18