Uchwały podjęte na Sesji Nr LI

Sesja Nr LI z dnia 28 października 2010 roku
Uchwała Nr LI/465/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji ”BUKOWISKO”.
Uchwała Nr LI/466/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr LI/467/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2020”
Uchwała Nr LI/468/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
Uchwała Nr LI/469/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania drogą powiatową Nr 1483B w obrębie skrzyżowania dróg: Nr 1483B, 1497B, 1494B w miejscowości Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr LI/470/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Supraśla zadania polegającego na „Wykonaniu dojścia dla pieszych do przystanku autobusowego poprzez utwardzenie gruntu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1430 B”.
Uchwała Nr LI/471/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Choroszczy zarządzania drogą powiatową Nr 1552B na odcinku istniejącej nawierzchni brukowcowej w m. Rogowo.
Uchwała Nr LI/472/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Uchwała Nr LI/473/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-11-2010

Data udostępnienia w BIP: 24-11-2010 10:49

Data modyfikacji informacji: 24-11-2010 10:49