Uchwały podjęte na Sesji Nr XLIX

Sesja Nr XLIX z dnia 02 września 2010 roku
Uchwała Nr XLIX/443/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Uchwała Nr XLIX/444/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Suraż zadania polegającego na „Utwardzeniu gruntu na działkach nr 90/20, 90/26, 587/3, 240/5 i 240/6 obręb Zawyki, gm. Suraż dla potrzeb ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 B (Gmina Suraż)”.
Uchwała Nr XLIX/445/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania drogą powiatową Nr 1433B na odcinku ul. Konarskiego, ul. Cieliczańskiej i drogi do Cieliczanki.
Uchwała Nr XLIX/446/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na budowie ul. abp. gen. Mirona Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul. Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi do Cieliczanki”.
Uchwała Nr XLIX/447/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację przedsięwzięcia pn. „Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, pierwszy etap”.
Uchwała Nr XLIX/448/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny - Tryczówka – Wojszki – do dr. 19  Etap II.
Uchwała Nr XLIX/449/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok – Kruszewo Etap II.
Uchwała Nr XLIX/450/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
Uchwała Nr XLIX/451/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Uchwała Nr XLIX/452/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Popko

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-09-2010

Data udostępnienia w BIP: 10-09-2010 12:58

Data modyfikacji informacji: 10-09-2010 12:58