Uchwały podjęte na Sesji Nr II

Sesja Nr II z dnia 23 grudnia 2010 roku
 
Uchwała Nr II/8/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
Uchwała Nr II/9/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu
Uchwała Nr II/11/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr II/12/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Uchwała Nr II/13/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do określenia terminu, miejsca i zakresu podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu
Uchwała Nr II/14/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/15/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/16/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/17/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/18/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/19/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/20/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/21/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/22/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/23/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/24/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-01-2011

Data udostępnienia w BIP: 04-01-2011 11:32

Data modyfikacji informacji: 04-01-2011 11:32