Uchwały podjęte na Sesji Nr XLVIII

Sesja Nr XLVIII z dnia 29 lipca 2010 roku
Uchwała Nr XLVIII/437/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Uchwała Nr XLVIII/438/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania polegającego na wykonaniu remontu nawierzchni dróg powiatowych nr 1462B Barszczewo- droga 686, nr 1466B Ochremowicze- Małynka- Potoka- Hieronimowo- Kazimierowo- Michałowo, nr 1633B Hoźna- Potoka.
Uchwała Nr XLVIII/439/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Jurowce”, której termin zapłaty upłynie w 2011 roku.
Uchwała Nr XLVIII/440/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjnych.
Uchwała Nr XLVIII/441/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół.
Uchwała Nr XLVIII/442/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Popko

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-08-2010

Data udostępnienia w BIP: 04-08-2010 12:10

Data modyfikacji informacji: 04-08-2010 12:10