URP Nr V/46/2011

Uchwała Nr V/46/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 marca 2011 roku
 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014
 
 
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia:
 
§ 1
1.     Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2011 – 2014.
2.     Zmiany, o których mowa w ust. 1, polegają na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć programu 8 pn. „Zintegrowany program zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu białostockiego w Supraślu”.
3.     Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: Pan Walenty Sic
Wiceprzewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Walenty Sic-Wiceprzewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-03-2011

Data udostępnienia w BIP: 06-04-2011 00:00

Data modyfikacji informacji: 07-04-2011 11:54