URP Nr XII/105/2011

UCHWAŁA Nr XII/105/2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 24 listopada 2011 roku
 
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego popierającego ogłoszenie obszaru Województwa Podlaskiego strefą wolną od upraw genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO)
 
                Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009 r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§1
Rada Powiatu Białostockiego popiera stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Podlaskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).
Rozprzestrzenianie się organizmów genetycznie zmodyfikowanych stanowi realne zagrożenie w zachowaniu bioróżnorodności i równowagi naturalnych ekosystemów, a w konsekwencji dla zdrowia ludzi. Rośliny modyfikowane są silniejsze niż naturalne i wypierając je stanowią realne niebezpieczeństwo pozbawienia możliwości rozwoju gospodarstw rolnych wytwarzających żywność metodami przyjaznymi środowisku, co w konsekwencji może zaszkodzić wizerunkowi podlaskiej wsi, postrzeganej aktualnie jako przyjaznej środowisku i produkującej żywność wysokiej jakości.
§2
Rada zobowiązuje Przewodniczącego Rady do przesłania niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi, Marszałkom Sejmu RP i Senatu RP, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Środowiska, Ministrowi Zdrowia, Parlamentarzystom z Województwa Podlaskiego, Sejmikowi Województwa Podlaskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-11-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-12-2011 14:43

Data modyfikacji informacji: 02-12-2011 14:43