URP Nr XII/103/2011

 
Uchwała Nr XII/103/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 listopada 2011 roku
 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014
 
 
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia:
 
§ 1
1.     Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2011 – 2014.
2.     Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-11-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-12-2011 14:36

Data modyfikacji informacji: 02-12-2011 14:36