URP Nr XII/102/2011

UCHWAŁA Nr XII/102/2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 24 listopada 2011 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej     
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala , co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu Białostockiego na wynajęcie w drodze bezprzetargowej powierzchni użytkowej o powierzchni 3,30 m2 mieszczącej się w holu pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej – Paweł Kowalski Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, poprzez zawarcie umowy najmu na okres do dnia 31 grudnia 2014.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-11-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-12-2011 14:32

Data modyfikacji informacji: 02-12-2011 14:32