URP Nr XII/100/2011

UCHWAŁA Nr XII/100/2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 24 listopada 2011 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę, Zarządowi Powiatu Białostockiego, na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 45,83 m2 wraz z powierzchnią przynależną, znajdującego się na parterze w budynku położonym przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia przez „ACUSTIC” Aparaty Słuchowe – Gabinety Audioprotetyczne Siejło & Zajko spółka jawna, poprzez zawarcie umowy najmu, na okres do dnia 31 grudnia 2013r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-11-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-12-2011 14:29

Data modyfikacji informacji: 02-12-2011 14:29