URP Nr VIII/75/2011

UCHWAŁA Nr VIII/75/2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 roku
 
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
i wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski
 
                Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009 r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
Rada Powiatu Białostockiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Pan Donalda Tuska o to, by w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku za jeden z priorytetów Polski uznana została kwestia rolnictwa, a w szczególności sprawa wyrównania poziomu dopłat rolniczych dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tzw. starej Unii.
Wyrównanie dopłat Rada uważa za sprawę kluczową dla przyszłości rolnictwa w Polsce i sprawa ta powinna być traktowana przez polski rząd jako problem najwyższej wagi.
 
§2
Rada zobowiązuje Przewodniczącego Rady do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów Panu Dolandowi Tuskowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2011

Data udostępnienia w BIP: 14-07-2011 10:01

Data modyfikacji informacji: 14-07-2011 10:01