URP Nr VI/56/2011

UCHWAŁA Nr VI /56/2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dni 28 kwietnia 2011 roku
 
 
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2010 roku Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
na lata 2009 – 2015”
 
                Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego Uchwałą Nr XII/100/07Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego ( Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2007 r. Nr 245, poz. 2518 i Nr 272, poz. 3009, z 2009 r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:       
 
§1. Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie z realizacji w 2010 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2011

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2011 10:35

Data modyfikacji informacji: 10-05-2011 10:35