Uchwały podjęte na Sesji Nr XX

Sesja Nr XX z dnia 26 czerwca 2008 roku
Uchwała Nr XX/190/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2007 rok.
Uchwała Nr XX/191/08 Rady Powiatu Białostockiego 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łapy.
Uchwała Nr XX/192/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
Uchwała Nr XX/193/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.
Uchwała  Nr XX/194/08 Rady  Powiatu  Białostockiego z dnia  26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa.
Uchwała  Nr XX/195/08 Rady  Powiatu Białostockiego z dnia  26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu” Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska – Litwa. Dokumentacja” realizowanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa.
Uchwała  Nr XX/196/08 Rady  Powiatu  Białostockiego z dnia  26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju i promocji turystyki aktywnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.
Uchwała Nr XX/197/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Uchwała Nr XX/198/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok.
Uchwała Nr XX/199/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr XX/200/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.
Uchwała Nr XX/201/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 r w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008 -2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Zostań Przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XX/202/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
 
  
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M.Nowik

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-07-2008

Data udostępnienia w BIP: 01-07-2008 12:28

Data modyfikacji informacji: 01-07-2008 12:28